Obligatii in minus pentru operatorii economici | FISCAL ONLINE
 

Conform unui memorandum publicat de Ministerul Economiei pe site-ul oficial, legislatia cu privire la noile Case de Marcat cu jurnal electronic urmeaza a fi revizuita. Astfel se propune o simplificare a documentelor necesare pentru operatorii economici.


Simplificarea documentatiei necesare pentru case de marcat

Pentru o colectare eficienta a impozitelor si o indeplinire a obligatiilor fiscale din partea operatorilor economici intr-un mod cat mai eficient se face necesara debirocratizarea procesului de inregistrare a caselor de marcat. Asigurarea serviciilor de calitate in raport cu contribuabilii este de asemenea un aspect important in intreg procesul.

Prin simplificarea mecanismului de administrare fiscala se doreste o prevenire si o combatere a evaziunii fiscale. Aceasta simplificare presupune conformarea la declaratiile fiscale precum si conformarea la plata obligatiilor.Modificarea Ordonantei de urgenta

Ministerul Economiei doreste modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.28/1999 cu privire la obligativitatea operatorilor economici in a utiliza aparate de marcat electronice, cu toate modificarile si completarile ulterioare, precum si a Hotararii Guvernului nr.479/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

Modificarile aduse Ordonantelor se refera la eliminarea registrelor specifice caselor de marcat (caiet service, registrul special, documente de fiscalizare: factura, dovada platii facturii, certificat de garantie, proces verbal de sigilare, autorizatia de distribuire, stampila ANAF pe proces verbal de instalare si pe registrele specifice).

Modificari si abogari

Memorandum-ul aduce modificari asupra Ordonantelor amintite mai sus astfel: - abrogarea prevederilor art.4 (12) d), art.4 (14) din OUG nr.28/1999 ci privire la Contractul de service;
- abrogarea art.1 (11) din OUG nr.28/1999 referitore la anuntul detaliat;
- abrogarea art.(8), art.4 (8) din OUG nr.28/1999 si a art.4 (4) din HG nr.479/2003 referitoare la Registrul special (numerotare, vizare la organul fiscal);
- stampilarea bonurilor fiscale in cazul caselor de schimb valutar Norma HG nr.479/2003 art.3 (2);
- modificarea art.105 (1), (2) HG nr.479/2003 privind Cartea de interventie a aparatului de marcat;
- modificarea legislatiei privind arhivarea, cu privire la pastrarea documentelor, precum: registrul special timp de 10 ani, memoria fiscala 10 ani, raportul Z 5 ani, jurnalul electronic 5 ani, rola-jurnal 2 ani;
- abrogarea art.68, alin.(2), (3) din HG nr.479/2003 privind procesul-verbal de inlocuire a memoriei fiscale care se intocmeste in 4 exemplare, din care unul se depune la organul fiscal competent;
- reducerea documentelor cu privire la achizitia casei de marcat( factura, dovada platii acesteia, certificat de garantie, proces verbal de sigilare, autorizatia de distribuire).


FISCAL ONLINE este distribuitor autorizat Case de marcat cu Jurnal Electronic
0359 194 303 • 0259 415 677 • 0259 439 656 Oradea, Independentei 11